Certificación Delegados Hábiles e Inhábiles, asamblea general #34.